Vi projektleder UngDrive Academy

SAMMANFATTNING
Projektet UngDrive Academy Södertälje var en initiativrik
satsning som syftade till att forma unga i Södertälje och
Nykvarn till framtida entreprenörer och ledare genom en
heltäckande utbildningsupplevelse. Projektet omfattade en
intensiv kickoff-vecka, individuell företagsutveckling, och
avslutades med en spektakulär avslutning med prisutdelning,
draknäste och en minnesvärd avslutningsceremoni.

MÅL
Kickoff-vecka: Organisera en inspirerande kickoff-vecka för
att introducera deltagarna till entreprenörskapets värld och
inspirera dem till att driva sina egna projekt.
Individuell företagsutveckling: Ge deltagarna möjlighet
att driva sina egna företagsidéer under handledning och
mentorskap.

AVSLUTNING
Avsluta projektet med en högtidlig
avslutningsceremoni där vi reflekterade över deltagarnas
framsteg, med- och motgångar, lärdomar och såklart deras
egen personliga utveckling. Målet var att arrangera en
minnesvärd avslutningsceremoni för att hylla deltagarnas
insatser och ge dem en plattform att dela sina erfarenheter. Vi
genomförde även en traditionell uppsättning av Draknästet
för att kora Södertälje och Nykvarns bästa säljare.

GENOMFÖRANDE
Kickoff-vecka: En intensiv kickoff-vecka genomfördes med
inspirerande talare, workshops och gruppdiskussioner.
Deltagarna introducerades till entreprenörskapets
grundläggande principer och utmaningar. Målet är att ge
dem så mycket praktisk information som det bara går för att kunna gå ut och driva sina egna företag på ett så smidigt sätt som det bara går.

Individuell företagsutveckling: Deltagarna fick möjlighet att formulera och utveckla sina
egna företagsidéer och göra dem till verklighet. De fick tillgång till mentorskap och
rådgivning från erfarna entreprenörer och affärsledare för att hjälpa dem på deras resa.
Draknäste: Projektet avslutades med en spektakulär prisutdelning där deltagarna
belönades för sina insatser och framsteg. En “draknäste”-liknande händelse genomfördes
där deltagarna presenterade sina företagsidéer för en panel av erfarna affärsfolk och
mottog konstruktiv feedback.

Avslutningsceremoni: En minnesvärd avslutningsceremoni hölls för att fira deltagarnas
prestationer. Deltagarna fick dela sina erfarenheter och lärdomar, och ceremonin
fungerade som en inspirerande avslutning på hela projektet.

RESULTAT
39 st unga deltagare engagerade sig i projektet UngDrive Academy Södertälje.
Deltagarna visade en ökad förståelse för entreprenörskapets värld och förmågan att
driva egna projekt.

Prisutdelningen och draknästet gav deltagarna värdefull feedback och insikter för att
förbättra sina företagsidéer.

Avslutningsceremonin skapade en känsla av stolthet och prestation hos deltagarna och
inspirerade dem att fortsätta sina entreprenöriella resor – vilket många gjorde. Tack vare
möjligheten av fortsatt tillgång till UngDrive-appen och att deltagarna är försäkrade året
ut kan vi ge dem förutsättningarna för att driva sina företag vidare på ett optimalt sätt.

SLUTSATS
UngDrive Academy Södertälje & Nykvarn har framgångsrikt inspirerat och stöttat unga i
att utforska och ta steg mot en entreprenöriell framtid. Genom att erbjuda en heltäckande
utbildningsupplevelse, individuell utveckling och minnesvärda evenemang har projektet
skapat en värdefull plattform för att odla unga talanger och främja entreprenörskap i
samhället. De fortsatta engagemang och stöd från samhället kommer att vara avgörande
för att projektets positiva inverkan ska bestå över tid.

Jag är glad, stolt och tacksam för att vi på UngDrive har fått möjlighet att genomföra en
lyckad satsning i år igen. Vi ser en enorm potential med detta projekt och jag hoppas att
vi kan fortsätta med detta framgångsrika samarbete och fortsätta främja entreprenörskap
i Södertälje och även Nykvarn.

Tusen tack för i år!

Något annat du undrar över? Hör gärna av dig.

Välkommen att boka ett möte mig, Lucas Lindström!

Välkommen att boka ett möte mig, Lucas Lindström!